domingo, 9 de diciembre de 2018

Basurde baten oroitzak, aziendein gidak 2/2


.....Cuando se moría ese animal había que darlo de baja en la Secretaría del Ayuntamiento de Garralda. No había ningún control con la devolución de las guías al Secretario. Éste daba de baja el animal en el registro y los papeles, ya sin ningún valor, se los quedaba el propietario. Y podía utilizarlos como quisiera.

Por otro lado, estaban las Guías de Circulación Conjuntas. Cuando había que trasladar a varios animales a la vez, se hacía una sola guía para todos ellos.

Azienda ori iltzen zeleik Garraldako Udaletxein Idazkaritzan bajan eman bear ze. Idazkariari gidak itzultzen zitzeizkioleik etze ja ere kontrolatzen. Berak azienda erregistroan bajan ematen zue eta balioeik gabeko paper ebek xabeak artzen zitue. Era nai zuen bezala ibiltzen al zitue.

Bertzalde bezire Elkar Ibiltzeko Gidak. Azienda batzuk elkarrekin eman bear sireleik denendako gida bakarra eitentze.


Taníamos un trato con el secretario de un pueblo de los alrededores, y nos hacía muchos favores. Aquel secretario apuntaba en un talonario aparte las Guías de Circulación Conjuntas.

Luego, si al llegar a Garralda, no nos habíamos tropezado con los guardas y no habíamos tenido que presentar esos papeles, llamábamos por teléfono al secretario y le decíamos que todo iba bien. Entonces él anulaba esa guía del talonario. Así nos quedábamos con una guía conjunta que ya no figuraba en ninguna parte. Esa también era una buena forma de conseguir los documentos falsos para el contrabando.

Inguruko erriko idazkari batekin tratu bat gindue ta fabore anitz eiten zazkigu. Idazkari arek berexik zuen libru batean Elak Ibiltzeko Gidak ezartzen zitue.

Gero, Garraldara eiltzean, goardiekin gertatzen ez bagine eta paper oriek irakutsi bear izan ez baginduze, urrutizkinas idazkariari deitzen gindako eta gauzak ongi izan zirela erraten gindako. Orduan berak gida ori librutik urratzen zue. Ola nion ere ez etze agertzen Elkar Gida batekin gelditzen gine. Ori base kontrabandoeindako paper faltsuak eskuartzeko modu on bat.

Otra forma de hacerlo era la siguiente: cada mes, creo que los días 13 y 28, había un mercado de ganado en Aribe. Era comercio legal y siempre había que llevar algún animal por el monte a Pamplona. Comprábamos en el mercado terneros y caballos y los llevábamos ese mismo día hasta Biskarret. Siempre llegábamos allí a las diez o las once de la noche. Cenábamos en la taberna de casa Zandio y, a partir de la medianoche, salíamos hacia Pamplona. Lo hacíamos así porque la guía de la circulación de los caballos que habíamos comprado valía para el día siguiente. A las ocho de la mañana estábamos en la Milagrosa con el ganado.

Au eiteko bertze modu bat urraena ze: ilabete guzietan, 13an eta 28an usted ut, base Ariben azienden merkatu bat. Legesko salerosketa ze eta beti bazire animal batzuk mendis-mendi Iruñera emateko. Merkatuan aretxe ta zaldiak erosten ginduze, ta egun berean Gerendiaineino ematen ginduze. Arata beti artseko amar edo ameketan eiltzen gine. Zandio etxeko tabernan afaltzen gindue eta, gaberdi ondoan, Iruñera atratzen gine. Ola eiten gindue zengatik erosi ginduzen zaldien Ibiltzeko Godak biramuneko balio zue. Goizeko zortzietakoan aziendeikin Milagrosan gine.

Si esa noche no nos habíamos encontrado con los guardas en el camino nos quedábamos con los papeles. Entonces uno de Pamplona nos subía a Sorogain con el coche. Allí, en el monte, recogíamos otros caballos o potros que venían desde Francia de contrabando. Los bajábamos a Pamplona con las guías de los que habíamos comprado en Aribe el día anterior, válidas solamente para ese día. Si no había que pasar ganado desde Sorogain solíamos quedarnos a dormir en Biskarret la noche anterior y al amanecer salíamos hacia Pamplona con los animales que habíamos comprado en Aribe. Así pasamos muchísimos animales de contrabando durante muchos años.

Gau goetan bidean zorribeltzekin topatu ez bagune paperrekin gelditzen gine. Orduan Iruñeko batek otoeikin Sorogainera ihaten zagu. Gan, mendian, kontrabandoan Frantziatik etortzen ziren bertze zaldi edo pottoka batzuk artzen ginduze. Iruñera sausten gunduze bezperan Ariben erositako abreen gidekin, bakarrik egun gortako balio zutenak. Sorogaindik ezpaze aziendatik pastu beaar, bezperan Gerendiainen lo eitera gelditzen gine, eta argiastean Ariben erosi ginduzen animaliekin Iruñera atratzen gine. Ola kontrabandoan animaliak burrustaka pastu ginduze urte anitzes.

Casi siempre que bajábamos ganado desde Aribe hasta Pamplona parábamos en aquella taberna de Biskarret. Había también una fonda. El amo se apellidaba Mendia. Recuerdo que una vez, cuando yo tenía trece o catorce años, bajamos siete u ocho mozos con un montón de caballos. Otros de Villanueva también venían con vacas. El caso es que llovió y todos llegamos empapados a Biskarret.

Aribetik Iruñera azienda sausten gindueleik abantxu beti Gerendiaineko tabarna ontan gelditzen gine. Baze ostatu ere bai. Nagusiak Mendia izena zue. Oroitzen niz bein bates, nik amairu edo amalau urte nitueleik, zazpi edo zortzi gizon zaldi multso batekin sautsi ginela. Hiriberriko bertze batzuk beekin etortzen zire ere bai. Kontua da euri anitz ein zuela ta Gerendiainera dena bustirik eldu ginela.  

Cuando nos vio la dueña, empezó a sacar pantalones secos de no sé dónde. Sacó un montón, pero no había suficientes para todos. Tenían una hija de unos cinco años, que miraba todo de reojo, con los ojos muy abiertos. ¡Qué bonita era aquella niña! Para que la niña no nos viera desnudos, porque la madre no quería, nos pusimos alrededor del fogón, y los que estábamos vestidos tapábamos a los desnudos. ¡Cómo nos reímos aquella noche!. El marido metía sin parar leña en el fogón, y en un momento nos calentamos todos y se secó la ropa. Nos quedamos a dormir, porque no teníamos prisa al día siguiente. Así que, después de cenar, fuimos a la cuadra y ordeñamos todas las vacas que habían traído los de Villanueva. Le subimos a la dueña diez litros de leche y, a la mañana siguiente, desayunamos un pozal de chocolate que nos había preparado.

Etxekoandreak ikusi zaguleik eztakit nondik galtza idorrak atratzen asi ze. Multso bat atra zue, vaina denendako etze aski. Bortz urteko edo olako alaba bat zute, guzia saeska begiratzen zuena, begiak edekik. Ze polita ze neska ura! Nerka garek gizonik buluzik ikus ez zezan, amak etzuelakos nai, sukunein inguruan ezarri gine, ta beztituik gindaudenek buluziak zeudenak estaltzen ginduze. Nola irri ein gindue gau gartan! Senarrak aldioro egurra sura sartzen zue, eta mementtu batean denak berotu gine eta arropa guziak txukatu zire. Lo eitera gelditu gine biramunean priseik ez ginduelakos. Gerostik, afalondoan, artegira fan gine ta Hiriberrikoek ekarri zuzten bei guziak zeitzi ginduze. Etxekoandreari amar litro este ihan gindazkio eta, biramunean, prestatu zagun txokolatesko bezko deseinatu gindue.
Texto extraído del libro "Memorias de un jabalí - Basurde baten oroitzak" que narra la vida de Alberto Lerindegi "el mejicano".  ¡Hazte con el libro que merece la pena!

lunes, 3 de diciembre de 2018

2 recetas de carne para este invierno

¡Hola! Hoy lunes 3 de diciembre te traigo dos recetas, a ver si poco a poco voy completando la sección de gastronomía. 

En esta ocasión te propongo dos estofados de carne, una de carne blanca y otra de carne roja, ambas fáciles de hacer y sabrosas, ideales para tomar calentitas este invierno. ¡Vamos con ello!

1.- Olla de Buey 

Esta estupenda olla de Buey para 6 personas se prepara en unos veinte minutos, a los que tendrás que sumar 2 horas y media de cocción. Se trata de un guiso tradicional, exquisito y muy nutritivo así que cárgate de fuerzas y hazte con estos ingredientes:

2 rabos de buey cortados por las vértebras (no te voy a engañar, si vas a la carnicería y los pides de vaca vieja te saldrá bastante más barato y te habrán dado lo mismo)
Harina
Sal y Pimienta negra
6 cucharadas de licor de tipo Brandy
1 cebolla
1 cucharadita de tomillo
4 zanahorias
4 cucharaditas de perejil
2 hojas de laurel
1 litro de caldo de carne
1 kilo de patatas (mejor si son del Pirineo)
1 vaso de vino tinto

Calentaremos nuestro horno a 250 grados y enharinamos una fuente llana y grande que habremos salpimentado. 
Rebozamos en ella los rabos de buey o vaca y los horneamos durante 15 minutos por cada lado (media hora en total).
Ponemos los rabos de buey o vaca con el jugo que hayan soltado en una cazuela grande, será el momento de bajar la temperatura del horno hasta los 175 grados. 

Calentamos el brandy en un cacito, lo flameamos (lo quemamos) y lo echaremos la cazuela con el buey. Echaremos la cebolla picada, la zanahoria, el perejil, el tomillo, el laurel, el litro de caldo y el vino tinto. Después echaremos medio litro de agua (más si fuera necesario) y salpimentaremos, dejando cocer lentamente hasta que esté tierna. 

Unos veinte minutos antes de acabar la cocción añadiremos las patatas troceadas. 

¡y listo! ¡Ya tenemos nuestro plato de rabo de buey para unos seis comensales! ¡Buen provecho! 

2.- Guiso de pollo y verduritas 

Vamos con nuestra segunda receta, que prepararás en sólo 20 minutos y cocerás durante una hora y media. 

Necesitarás para 6 raciones los siguientes ingredientes:

1 pollo de kilo y medio
4 zanahorias
2 nabos
2 puerros
2 o 3 patatas (mejor si son del pirineo)
1 rama de apio
un cuarto de berza o repollo
sal
....
Para su salsa (que ya te aviso, es lo que le da el toque al plato)

media cebolla
1 diente de ajo
1 kilo de tomates maduros
5 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharas de postre de sal
media cucharada de pimienta negra
una cucharada de perejil picado
.....

Vaciamos y limpiamos el pollo (si no lo compramos ya limpio) asegurándonos de vaciarlo por completo y quemándole las plumillas que puedan quedar en su superficie. Pelamos y troceamos las zanahorias, los nabos, el apio (quitándoles las partes verdes). Pelamos las patatas y las troceamos con la berza. Las patatas irán en trozos no muy grandes (de unos 4 o 5 trozos si son pequeñas y de 8 a 10 si son de mayor tamaño). 

Ponemos el pollo con todas las verduras en una cazuela hermosa y lo cubrimos de agua. Sazonamos y dejamos cocer lentamente, hasta que las verduras y el pollo estén bien cocidos (más o menos una hora).

Mientras se van cociendo adelantamos con la salsa, para ello rehogamos en aceite la media cebolla bien picada y un diente de ajo machacado. Añadiremos los tomates maduros en trozos y sazonamos con sal, pimienta y perejil. Cocemos a fuego lento hasta que los tomates se deshagan y tamizamos nuestra salsa para retirar las pepitas y la piel. 

Serviremos los dos platos por separado en sendas cazuelas o boles para que los comensales los mezclen en el plato, a su gusto. 

¡Ya tenemos nuestro guiso de pollo hecho!. 


jueves, 29 de noviembre de 2018

Pérdidas y daños en Aria durante la guerra de la Convención 2


Seguimos repasando la devastación del pueblo de Aria tras el paso de las tropas francesas en 1795 durante la Guerra de la Convención. 
9.- Casa Elizalde, su dueño Martín Amundarayn. La Casa quemada con su granero inmediato, con pérdidas de cuatro cabezas de ganado vacuno, dos yeguas, seis cabezas de ganado prieto, seis ovejas con una cabra. Grano, sesenta robos de trigo, ciento y setenta de avena, once robos de arveja. Ropa, tres almohadas, una sábana, dieciocho camisas, seis varas de lienzo y setenta reales en dinero.

10.- Laurenz, Fermín Elizalde su dueño. Su casa y corral de dos bordas quemadas, y además con pérdida de dieciséis cabezas de ganado vacuno, item otras doce de ganado prieto, otras ocho de ovehas, con otras ocho de cabras. Grano, ciento sesenta robos de trigo, de avena doscientos cincuenta, cuatro de linosa. Ropa, cuatro camisas, una sávana y un goavete con unas mantas, media manta de caballería, treinta varas de paño del país más trenta y nueve madejas de hilo.

11.- Iriarte, Javier de Iriarte su dueño. Sus dos bordas reducidas a ceniza, con pérdida de una vaca y tres cabezas de ganado prieto, seis ovejas con dos cabras. En grano, treinta robos de trigo, otros treinta de avena, otros ocho de arveja. Ropa, dos goavetes, tres sábanas, ocho camisas, sesenta y seis varas de lienzo, cincuenta y seis varas de paño del país.

12.- Apat, su dueño Francisco Reca. Se han llevado cuatro cabezas de ganado vacuno con una yegua, cinco cabezas de ganado prieto, siete ovejas y una cabra. En grano, cuarenta y nueve robos de trigo, ochenta de avena. Ropa blanca, cuatro almohadas, cuatro goavetes, cinco sábanas con treinta y nueve madejas de lienzo que hallaron y se lo llevaron.

13.- Urrutia, su dueño Martín Aguerre. Con una borda quemada y con pérdida de siete cabezas de ganado vacuno, cinco de ganado prieto, siete cabras, siete ovejas. De grano, cuarenta y ocho robos de trigo, ciento cuarenta de avena, de arveja siete. Ropa, dos goavetes, tres sábanas y dieciocho camisas, con cuatro almohadas y seis varas de lienzo.

14.- Jauri, su dueño Martín Laurenz. Le quemaron un extremo del balcón de su casa y le llevaron veinte cabezas de ganado vacuno, con otras once de ganado prieto, ocho ovejas con cinco cabras. En ropa, doce almohadas, tres goavetes, tres sábanas, diez camisas, cinco varas de lienzo, ciento treinta y nueve de paño del país.

15.- Retegui, su dueño Francisco Retegui. Con su casa, borda y granero reducidos a ceniza, además con pérdida de once cabezas de ganado vacuno, ídem de una de ganado prieto, otras treinta y dos de ovejas con tres de cabras. Cinco robos de linosa, de trigo sesenta robos, de avena ciento cuarenta, de beza cuarenta y cuatro robos. De ropa blanca, trece goavetes, diez sábanas, veintiséis camisas con cuatro almohadas, ciento dieciocho varas de paño del país.

16.- Esteve, sus dueños murieron y han quedado cinco hijos. Reducida a cenizas su casa, con pérdida de cinco cabezas de ganado vacuno, seis de prieto, ocho de ovejas. En grano, de trigo cuarenta robos, de avena ochenta, de paño del país dos varas.

17.- Reca, su dueño Rafael Anso. La casa con su granero y dos bordas reducidas a cenizas con pérdida de cinco cabezas de ganado vacuno, con la de una de caballería, nueve de proeto, con la de diez ovejas y otras diez de cabras. De grano, cincuenta robos de trigo, de avena doscientos ochenta, de girón nueve, de linosas seis. De ropa blanca ocho almohadas, diez sábanas, más dieciséis camisas y veinte varas de paño del país.Los perjuicios que los Caseros Residentes en este pueblo de Aria han experimentado son los siguientes:

Miguel Gurpide perdió quince robos de trigo con otros quince de avena y de ropa seis camisas.

Simón de Etxeberri perdió quince robos de trigo con otros quince de avena y una cabra.

Andres Indabe perdió catorce robos de trigo con otros tantos de avena, una cabra, dos almohadas, tres sábanas, dos goavetes, cinco camisas y veinticuatro varas de paño del país.

Juan Lucas Amundarain ha perdido treintaicinco robos de trigo, cincuenta de avena, veinte de beza, dos sábanas, seis camisas, doce varas de paño del país con seis cabras.

Manuel Lerindegui perdió una cabra, trece robos de trigo, cincuentainueve de avena, veinte de beza, de ropa perdió tres sábanas, dos goavetes, catorce camisas, una almohada, setentaiocho varas de lienzo con treinta y tres varas de paño del país.

Juan José Loperena perdió cincuenta robos de trigo, seis de avena, con dos camisas.

Miguel Vizcay perdió treinta robos de trigo, veinte de avena, en maderamen de doce a trece pesos, le quemaron cuatro sábanas, ocho camisas, treintaiocho varas de lienzo con veinte varas de paño del país.

Josefa Elizalde, viuda, perdió siete robos de trigo, de avena cinco, dos almohadas, dos sábanas y dos goavetes, con diecisiete varas de paño del país, más treinta y seis varas de lienzo.

Y el recuento acaba así:

“No es posible referir por menor los perjuicios que han causado, y por eso se pone lo más quemado, suponiendo la inteligencia de todo lo demás. 
Aria, a 29 de Octubre de 1795"


Firman Don Antonio Mayora, su Abad, Andrés Iturralde y Jamar, Martín Joseph de Irigoyen y Francisco Reca y Apat.

….

Recuerda que si te ha gustado esta entrada puedes hacerte con el genial libro que recopila los daños y los combatientes de la guerra de la Convención en el Valle de Aezkoa. Se trata del libro “Consecuencias de la guerra de la convención en el valle de Aezkoa” escrito por nuestro vecino Mikel Iriarte Lorea.

Por otro lado, intuyo que te interesará echarle un vistazo a estas otras:sábado, 24 de noviembre de 2018

El ajedrez de Carlomagno, una joya de Roncesvalles


Hola, hoy te traigo una entrada un poco especial, en el que pretendo resaltar el valor que tiene una pieza muy especial que encontraremos bien custodiada en el Museo de Roncesvalles.

Hace unos días atendí en el Museo de Estelas a una familia; eran un matrimonio con un par de chavales (chaval y chavala) de 15 y 17 años que se pensaron mucho si entrar al ver el cartel en el que están puestas las tarifas (3 Euros persona, menores de 12 años gratis). Después de un pequeño debate entre ellos.. decidieron entrar, todo en orden, les hice la visita guiada y les gustó.. pero al irse me dejaron un poco así, porque cuando me contaban que les había encantado, y que se lo habían pasado en grande, uno de los adultos dijo (literalmente) “pues de verdad que ha merecido la pena, no como la estafa que nos han hecho hoy en Roncesvalles, que nos han cobrado lo mismo para ver sólo una piedra así aburrida, donde está enterrado el rey ese” fue todo un aprieto, pues me tocaba llevarles la contraria.. y para llevar la contraria a un cliente se necesita mucho arte.. una parte de mi me decía eso de “cállate y asiente, que dicen que se lo han pasado bien aquí” pero la otra aún estaba escandalizada por la experiencia que habían vivido en Roncesvalles ¡En Roncesvalles!

-Bueno, sí.. la tumba de Sancho el Fuerte ¡qué pasada de vidriera! ¿verdad?
-Si, bueno, pero es que sólo era una sala…
-¿No visteis el Museo? Merece mucho la pena
-¿Si?
-¡Si! Tienen un damero-relicario que es una auténtica pasada, el ajedrez de Carlomagno lo llaman.
-¿Si? Pues no.. no vimos nada de eso, a ver si nos da tiempo de volver antes de irnos.. ¿dices que merece la pena?

Desconozco si volvieron, pero supe que hice bien en recomendarlo.

Bueno, pues después de esta pequeña anécdota que justifica este artículo te traigo hasta el blog de turismo abaurrea una de las piezas que puedes ver en aquel museo… ta ta chaaaannn…


EL AJEDREZ DE CARLOMAGNO

Se encuentra a tan sólo 23,5 kms del Museo de Estelas de Abaurregaina, en el Museo de Roncesvalles.

La leyenda cuenta que el emperador estaba jugando sobre él (quizás, con las fichas de Marfil actualmente expuestas en la Biblioteca Nacional de Francia, en París) cuando escuchó el olifante de Roldánque anunciaba el fatal desenlace de la batalla de Roncesvalles.

Mitos aparte, se trata de un relicario fabricado en madera de nogal forrada de plata labrada y plata cubierta de esmaltes translúcidos a modo de damero o casillero en el que se alternan las casillas esmaltadas y las que conservan reliquias de santos protegidas por pequeños cuarzos, ocultos a la vista, salvo uno que reza “lignum crucis”, esto es, una astilla de la madera de la cruz en el que cristo fue crucificado.De gran calidad artística, podemos apreciar una obra iconográfica ordenada a partir del cuadro central ocupado por el Cristo de las Llagas, que se asocia en el periodo gótico con el Juicio Final, este viene rodeado por la Virgen y San Juan y por Ángeles que portan el Arma Christi (los instrumentos de la pasión),

Este damero porta la marca de MOP y nos revela que el relicario fue realizado en Montpelier y probablemente a mediadios del X.IV ya que sus esmaltes tienes las técnicas y rasgos de los esmaltes de la escuela Midi (averiguaré cuales son estos rasgos..)

Al no tener señal alguna del platero (exigida en las ordenanzas desde 1.355) nos orienta para datarlo antes de ese año.

Foto extraída de la web del Museo de Roncesvalles

Respecto a su leyenda.. es muy probable que no se haya utilizado jamás como tablero de ajedrez ya que no es un cuadrado, si no un rectángulo, con un número impar de casillas, esto es, de 9 x 7.

Vamos a ver el damero, casilla a casilla, gracias a este esquema que he encontrado en el libro “Roncesvalles, Hospital y santurario en el Camino de Santiago” de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra, escrito por Javier Martínez Aguirre, Leopoldo Gil y Merceder Orbe (puedes comprarlo aquí)Las Casillas naranjas (7, 11, 24 y 27) están destinadas a la representación de varios evangelistas. En el 7 el ángel de San Mateo, en el 11, el águila representación de San Juan Evangelista, en la 24 el león alado representativo de San Marcos y en el 27 el toro alado de San Lucas.Las marrones representan a un grupo de profetas, en una de ellas (1) vemos al rey David con otro personaje que porta un gorro judío.La roja, en el cuadro central, representa a Jesucristo, el Cristo de las Llagas, que como hemos mencionado en algunos periodos se vincula al juicio final.

Las marrones oscuro, en la parte inferior del tablero, se destinan para representar la escena de la resurrección de los muertos en el juicio final, en esta escena se destaca un obispo resucitado (25) y un rey resucitado (26), el resto son algunos esqueletos y otras figuras humanas con atuendo propio del ámbito eclesiástico. 


El color morado corresponde a las figuras de los santos. (2) San Juan Bautista, (4) Virgen María, (5) un obispo, (15) María, (mal puesto 17, sería el 7) Angel de San Mateo, (6) San Pablo, y (30) La lapidación de San Esteban.


El color gris se destina a los casilleros ocupados por Santas. (8) Santa Catalina, (9) Santa Margarita de Antioquia con el dragón, y (10) Santa María Magdalena.En azul claro, flanqueando los dos extremos horizontales del tablero, los apóstoles: (6) San Pablo con su espada, (17) San Juan Evangelista con la palma, (19) San Bartolomé portando un cuchillo, (28) San Andrés con la clásica cruz, (12) San Pedro, (18) Santiago el Mayor, vestido de peregrino y (29) San Judas Tadeo con la maza.
En azul más oscuro, los ángeles: (3) Arcangel San Grabriel. (13, 14, 21 y 22, con casillero mitad azul mitad naranja) serían Ángeles portando el Arma Christi, esto es, los objetos de la pasión de cristo: 13 un ángel con cruz, 14 un ángel con corona de espinas, 21 un ángel con clavos y 22 un ángel portando una lanza. Los ángeles trompeteros (representados en el esquema con casillero mitad amarillo mitad azul) el 20 y el 23. Y por último, los ángeles serafines, cuyo color de casillero se corresponde mitad verde mitad azul.Como puedes ver, además de las reliquias que pueda contener en su interior bajo los cuarzos, este damero es una obra de orfebrería única, de gran calidad y es sólo uno de los muchos objetos que puedes ver en el genial Museo de Roncesvalles, a tan sólo 23 kms y poco de nuestro Museo de Estelas, así que se trata de otra visita indispensable si te vienes a vernos.
Y eso es todo por hoy ¡pásalo bien!.

………………….Si te ha gustado esta entrada te puede interesar..jueves, 22 de noviembre de 2018

Pérdidas y daños en Aria durante la guerra de la Convención


Hola, hoy te traigo información de cómo quedó el pueblo de Aria, en el Valle de Aezkoa, tras la guerra de la convención. 

Los textos que aquí se reflejan fueron extraídos del fantástico libro de nuestro vecino Mikel Iriarte titulado “Consecuencias de la Guerra de la Convención en el Valle de Aezkoa, 1793-1795”, si estás interesado en hacerte con un ejemplar de este libro y tienes algún problema para hacerlo no dudes en contactar con nosotros.
Los datos que presenta Mikel se extraen del Archivo General de Navarra. Reino, Guerra, Leg 16 N63. 

Para la ocasión he corregido varias palabras que si nos ceñimos a como vienen escritas en el documento se considerarían hoy faltas graves de ortografía.

Foto propia. Un balcón del pueblo de Aria, en el Valle de Aezkoa
..............................................

“Razón de los perjuicios que ha experimentado este lugar de Aria en todo el tiempo de guerra con los franceses, señaladamente hasta el día dos de Mayo inclusive del presente año de 1795. Es en la forma siguiente y según orden de las casas.

1.- Jamar. Andrés Iturralde su dueño. La borda de esta casa fue reducida a cenizas. Llevaron de ella y de sus inmediaciones: Tres bueyes y siete vacas, con diez ovejas y una cabra, sesenta robos de trigo, ciento cincuenta de avena, seis de beza. De ropa blanca treinta goadinos, quince sábanas, treinta camisas, cuatro almohadas, cincuenta varas de paño del país. Quinientos reales en dinero y a más vestido externo de un estudiante que hubo en la casa, con duplicados calzones, chupa, ropón de paño de Zaragoza, mantas y sotana.

2.- Irigoyen. Su dueño Martín de Irigoyen. Esta casa reducida a cenizas con su granero destruido. Con pérdida de cuatro cabezas de ganado vacuno, con cinco de ganado prieto, de cerda, ocho ovejas y dos cabras. En grano, veinte robos de trigo, ochenta de avena, veinte de arveja, doce de beza. En ropa treinta varas de lienzo y quince de paño del país.

3.- Iturralde. Su dueño Pedro de Iturralde. La borda reducida a cenizas con pérdida de nueve cabezas de ganado vacuno, tres caballerías, siete de ganado prieto o de cerda, con dos cabras. En grano sesenta robos de trigo, de avena sesenta robos, de arveja nueve. En ropa setenta y dos varas de lienzo y ochenta de paño del país.

Granero de tipo hórreo en el pueblo de Aria, foto de Ernesto López. En su canal de Youtube puedes ver más preciosas imágenes de este pueblo, ¿te apetece un garbeo virtual?

4.- Recalde. Su dueño Angel Martiribar. Casa y borda aisladas y reducidas a ceniza, con pérdida de dos cabezas de ganado vacuno, ocho de ganado prieto, siete ovejas con una cabra. En ropa cuatro guavetes, cuatro sábanas y ocho camisas. En grano seis robos de trigo, sesenta de avena. En ropa cinco varas de paño del país.

5.- La Abadía, con su granero de Diezmo y Primicia. Don Antonio Mayora, su poseedor actual. Reducción a polvo. Con pérdida de la mayor parte de sus efectos o muebles, con que tenía adornada y avalada la casa según que corresponde a la denuncia de un Párroco, con la de un caballo. Reloj de campana y otro de faldriquera. Con la de ocho reses, cinco de ganado prieto. Algunas cargas de vino, algunas arrobas de aceite, suyas y de la iglesia. Algunas también de tocino. Mesas, arcas grandes y chicas, estantes, roperos, sillas, respaldos, aparadores, expederas, vajillas, vasos de diversos géneros, tinajas suyas y de la iglesia.

Y ahora que con la falta se conoce mejor la pérdida y queda más arraigada en la memoria, recuerda la pérdida de veintiún colchones grandes de lana fina, cinco de menores con sus respectivas colchillas, fundas, travesaños, cogines, almohadas y ropa blanca correspondiente, con sus sobrecamas y mantas. Item todo en grano se ha perdido, de trigo cuanto menos de doscientos cincuenta, a sesenta robos de trigo del diezmo, de cerca de doscientos de comunia, de otro tanto de avena, de sesenta a setenta de beza, de doce a catorce de arveja y de seis a ocho de cebada y giron.

De la primicia faltarían, como unos cincuenta a sesenta robos de trigo, de cuarenta a cincuenta de comuna, otro tanto de avena, de quince a veinte de beza, de tres a cuatro de arveja, como dos de girón y cebada.

Paseando por el pueblo de Aria descubrimos que dos años después de redactar este texto, la casa Abadía pudo ser arreglada por el señor Mayora. Esta piedra, hoy reutilizada a la entrada del cementerio anexo a la Iglesia de San Andrés nos cuenta la historia. 

De ornamenos de la iglesia, después, que se sacaron al monte, los demás se han perdido. Dos casullas de Damaso fino, la una nueva y la otro usada de color carmelí con sus galones la una de oro y la otra de seda, con un puntal del mismo color y galón de oro, con otro de diversos colores, todavía muy buenos. Las imágenes de Cristo crucificado también hecho añicos, pues las cruces, evo capto uñitas tran o vuelto, reducido a estillas. La mayor parte del coro está desmoronada y reducida a astillas, los cristales de las ventanas de la iglesia rotos, las campanas chiquitas de la torres y de la ermita de San Miguel faltan. La puerta de la Sacristía, la de las crismeras hicieron pedazos, las lámparas las habrían llevado, las imágenes de los Santos del altar mayor, averiguado hay alguna falta de ellos. Quedan enteros, contando en el púlpito y el que está forrado de la sacristía con su estante en un armario, quedan tan nuevos como antes.


6.- La casa Loperena. Su dueño Juan Martín. Tiene la pérdida de siete cabezas de ganado vacuno, tres de prieto o cerda, de ocho ovejas y una cabra. En grano cincuenta robos de trigo, ochenta de avena, de arveja nueve. En ropa seis almohadas, tres guavetes, cuatro sábanas, ocho camisas nuevas todas y cuatro varas de paño del país.


7.- Echeverri. Martín Arraso su dueño. La borda quemada, con pérdida de siete cabezas de cerda, de siete ovejas y dos cabras. En trigo sesenta robos, en avena cien robos, dieciséis de arveja, once de giron. En ropas cinco almohadas, cuatro guavetes, cuatro sábanas, seis varas de lienzo, trece varas de paño del país.

8.- Jusua. Su dueño Francis de Apat, fue derribado de un tiro el día del ataque, 16 de Octubre de 1794. La mujer de este murió de pesadumbre en breve, quedaron cinco hijos que han perdido siete cabezas de ganado vacuno y una caballería de carga o baste, ocho cabezas de ganado prieto, tres ovejas con dos cabras. En grano cuarenta robos de trigo, setenta robos de avena, siete de arveja y cincuenta y seis varas de paños del país.

Si te ha gustado esta entrada te pueden interesar:jueves, 15 de noviembre de 2018

Memorias de un jabalí, Las guías de ganado 1/2


Sigo mejorando mi aezkera gracias al libro “memorias de un jabalí” , aquí te dejo la primera parte del capítulo 26 titulado “Las guías del ganado. La ley y la trampa”, como siempre, párrafo por párrafo en castellano y aezkera ¡feliz lectura!

PD: Te recomiendo que, si tienes ocasión, te hagas con el libro original, pues no tiene desperdicio. Si quieres hacerte con tu ejemplar puedes contactar con nosotros.

MEMORIAS DE UN JABALÍ / BASURDE BATEN OROITZAK . 
Por Alberto Lerindegi “el mejicano”
26.- LAS GUÍAS DE GANADO. LA LEY Y LA TRAMPA
26.- AZIENDEIN GIDAK. LEGEA ETA TRANPA

Todos los animales domésticos tenían que tener sus papeles para no tener problemas con la Guardia Civil. Los caballos y mulos que estaban en casa llevaban en la cabezada una placa de latón con su número de registro.

Goardia Zibileikin afererik ez izateko, etxeko animali guziek bere paperrak bear zuzte. Etxean zeuden zaldiek eta mandoek burukoan laton xafla bat bere erregistroein zenbakieikin eman zute.

También los animales que pasábamos de contrabando por el monte tenían que tener una documentación, aunque la de estos era falsa.

Menditik kontrabandoan pasten ginduzen animaliek ere paperrak bear zuzte, baia ebek faltsuak zire.

Al principio, siempre traíamos a los animales desde Francia hasta aquí, pero, cuando aparecieron los tractores, se dejaron de usar en el campo los caballos, los mulos y los bueyes. Entonces los caballos y mulos viejos los empezamos a devolver desde aquí hacia Francia, también de contrabando. Los bueyes, sin embargo, se quedaron aquí, para carne. Había gran cantidad de ellos, ya que, antes de la llegada de los tractores a la Ribera de Navarra, en cada casa había tres o cuatro parejas de bueyes para las labores del campo. No ocurrió lo mismo en el Pirineo, ya que no había tanta costumbre de tener bueyes en las casas.

Lemixian animaliak beti Frantziatik onata ekartzen ginduze, baia, tratoreak agertu zireleik, pentzietan zaldiak, mandoak eta idiak ibiltzen utzi zire. Orduan zaldi ta mando zarrak emendik Frantziara itzultzen asi ginduze, kontrabandoan ere. Idiak, berris, emen gelditu zire, aragitako. Baze idi anitz, zengatik Nafarriako Erriberara tratorein eiltzea beino len, etxe bakotxan iruzpalau idi pare bazire pentziko lanendako. Pirinioan etze berdina, zengatik etxeetan idirik idukitzeko usaieik etze.

Una cosa era la documentación legal de los animales domésticos y otra diferente la que hacíamos nosotros con documentaciones antiguas que habían perdido su valor.

Gauza bat base etxeko aziendeko legesko paperrak eta bertze bauza bat orduko balio etzuten paper zarrekin eiten ginduena.

Es decir, una cosa era la ley y otra cosa era la trampa.

Au da, gauza bat legea ze eta bertze gauza tranpa ze.

Según la ley cada caballo o mulo tenía que tener dos guías diferentes: la Guía de circulación y la Guía de Sanidad.

Legeein araura zaldi edo mando bakoitxak bi gida ezberdin iduki bear zitue: Ibiltzeko Gida eta Osasun Gida.

El territorio estaba dividido en zonas fiscales, según la proximidad a la frontera con Francia. Aquí estaban las zonas fiscales de Nagore, Zubiri y Oroz. La Guía de Circulación se cambiaba cada vez que el animal entraba en una zona fiscal diferente. Así tenía permiso para transitar por allí. En esa guía se decía si el animal cambiaba de propietario y la emitía un veterinario.

Lurraldea gune fiskaletan zatikatuik zego, Frantziako mugein urbiltzsuneingatik. Emen bazire Nagore, Zubiri eta Orotzeko gune fiskalak. Animalia gune fiscal ezberdin batean sartzen zeleik ibiltzeko Gida aldatzen ze. Ola gandik ibiltzeko baimena zue. Gida orietan animala arra edo emea zen erratentze. Tokatzen zitzegon Udaletzeko Idazkariak lan ori eiten zue. Bertzalde, Osasun Gida animalia xabe batetik bertzera saltzen zeleik berritzen ze bakarrik ta albaitari batek igortzen zue.

Por ejemplo, supongamos que un caballo nacía en Sevilla, y, al nacer, se le apuntaba en un registro.

Errate batra, errantzagun zaldi bat Sevillan jaio zela ta, jaiotzean, bere izena erregistro batean eman ze.

Su dueño vendía el caballo a uno de Pamplona y su guía de Sanidad cambiaba a nombre del comprador en Pamplona.

Bere xabeak zaldia Iruñeko bati saldu zako, bakarrik Osasun Gida batekin. Ibiltzeko Gidak mugein inguruetan bakarrik ibiltzen zuzte, kontrabandorik ez egoiteko. Zaldia Iruñera eiltzen ze tabere Ogasun Gida Iruñeko eroszalein izenera aldatzen ze.

Supongamos luego que éste de Pamplona me lo vendía a mí, para que yo me lo llevara a trabajar a mi casa. Entonces teníamos que sacar en Pamplona una guía nueva de Sanidad a mi nombre, para llevarlo a Garralda. Esa guía llevaba el nombre del vendedor, el mío y también el del veterinario de Pamplona. Si yo no volvía a vender el caballo, esa guía se usaba hasta que el caballo muriera.

Gera errantzagun Iruñeko onek eni saldu bear ze. Gune fiskaletreino zaldia bakarrik Osasun Gidekin eiltzen ze. Gerostik, Nagorera eiltzean, errate batra, Ibiltzeko Gida bat eitentze, gune fiscal gortetik Garraldareino abiatzeko. Nagoren atratako ibiltzeko Gidarik ezbazue etzeizke ibili. Gero, azienda saltzen ezpaze eta Garraldatik ezpaze atratzen, gida ori bere bizi guziko ibiltzen ze ere bai.

A la vez, había que emitir la guía de Circulación. Hasta las zonas fiscales el caballo llegaba sólo con la guía de Sanidad. Así que, al llegar a Nagore, por ejemplo, se le hacía una Guía de Circulación para transitar por esa zona fiscal hasta Garralda. Si no llevaba Guía de Circulación sacada en Nagore, no podía circular. Luego, si el animal no se vendía y no salía de Garralda, esa guía le servía también durante toda su vida.

Azienda ori iltzen zeleik Garraldako Udaletxein Idazkaritzan bajan eman bear ze. Idazkariari gidak itzultzen zitzeizkioleik etze ja ere kontrolatzen. Berak azienda erregistroan bajan ematen zue eta balioeik gabeko paper ebek xabeak artzen zitue. Era nai zuen bezala ibiltzen al zitue.

…. A la segunda parte de esta entrada.
.... Bigarren zatiaSi te ha gustado esta entrada te puede interesar....